สถานที่ตั้ง และแผนที่

สนามบิน

สนามบินตราด 33.2 กม.

ท่าเรือ

ท่าเรืออ่าวสับปะรด 10.2 กม.
ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์ 7.1 กม.

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

น้ำตกคลองนนทรี 1.4 กม.
น้ำตกธารมะยม 3.3 กม.
ป่าชายเลนบ้านนาในสลักเพชร 13.6 กม.
จุดชมวิว (หาดทรายขาว) 14.8 กม.
หาดทรายขาว 15 กม.
ภาษา:

MAKE A RESERVATION

1
2-12 ปี